Een energieneutraal succesverhaal!


‘Ziet u de krantenkoppen al voor zich? "Nieuwe standaard in onderwijshuisvesting." Circulair denken, ontwikkelen en bouwen. Een energieneutraal succesverhaal. Dat is wat we u met onze aanpak voor de nieuwbouw studierichting Uniforme Beroepen bieden. Met toegevoegde waarde voor een energie-efficiënte exploitatie en met oplossingen vanuit de circulaire economie’. Met deze uitspraak trapte Friso Bouwgroep af in haar plan van aanpak voor de aanbesteding Nieuwbouw Uniform Beroepen.

In december kreeg Friso het positieve bericht de nieuwbouw in opdracht van ROC Friese Poort te mogen realiseren. Op 19 december jl. werd het officiële contract ondertekend. Ondertussen is Friso Bouwgroep bezig bovenstaande ambitie waar te maken. Drie belangrijke pijlers staan daarbij centraal. Welke dat zijn en hoe Friso hier een succes van gaat maken, leest u in onderstaand verhaal.

Waarde toevoegen aan de ambities.

"Gewoon een heel goed doordacht plan," was de conclusie bij het bestuderen van de stukken. ROC Friese Poort heeft haar visie vertaald in een technisch uitvoerbare oplossing en een mooi energieneutraal gebouw. Maar Friso wil laten zien dat er ruimte is voor een nog betere prestatie. Met alternatieven en optimalisaties in de bouwkundige detaillering van het ontwerp biedt Friso kostenneutrale oplossingen die passen binnen het circulaire bouwen. "In de voorbereidingsfase kijken we al naar mogelijkheden, ook al wijken deze zaken van het bestek af, we zijn altijd benieuwd naar wat we nog meer kunnen doen. En niet onbelangrijk; deze zijn haalbaar binnen de planning!" Aldus projectleider Radboud Poortvliet.

Planning en aanpak

Naast de duurzaamheidsambitie is de planning een belangrijke indicator binnen dit project. Friso heeft daarvoor een geborgde procesorganisatie en bouwmethodiek gerealiseerd. "Door de korte bouwtijd moet alle gesmeerd lopen, daarbij moeten we ten alle tijden allert zijn om vertragingen te voorkomen. Plannen volgens het de ‘Lean-aanpak’, just-in-time aanleveren van materiaal en een heldere communicatie met onderaannemers is daarbij van wezenlijk belang. De scope van het plan, oplevering in september 2017, blijft daarmee overeind staan," voegt hoofduitvoerder Harry Kingma samen.

Projectbewaking

Sturen op kwaliteit. Dat is wat men van Friso kan verwachten als het om projectbewaking gaat. Binnen het projectteam is de juiste expertise aanwezig om op de kritische indicatoren, geld - tijd - kwaliteit -risico’s, te sturen èn te handelen. Geen papierentijgers en ad hoc oplossingen, maar een praktijk en resultaat gericht aanpak. "Met behulp van het BIM-model, waarbij 80% van het gehele casco en het inbouwpakket worden weergegeven in één digitaaloverzicht, wordt de bewaking van het project alleen maar makkelijker gemaakt. Daarnaast biedt het model ook nog eens een mooi overzicht van alle toegepaste materialen. Binnen enkele minuten is te zien welke materialen circulair en dus recyclebaar zijn," sluit Radboud Poortvliet af.

Met het combineren van bovenstaande ambitie, de visie het ontwerpteam, de focus op kwaliteit en technische excellentie, ziet Friso een kans om van dit project een echt succes te maken. Een mooie uitdaging Friso graag mee aan de slag gaat!

Meer informatie over Friso Bouwgroep vind je op:
www.frisobouwgroep.nl