Ahrend - A Cradle to Cradle company

Duurzaam doen

Bij Ahrend is duurzaamheid niet zeggen maar doen, samen met elkaar.  Onze visie is die van een circulaire economie. Dit staat al ruim 25 jaar lang centraal in onze bedrijfsvoering. Met resultaten waar wij trots op zijn.

Circulair ondernemen - Afval bestaat niet

De visie van Ahrend is die van de circulaire economie en streeft dan ook naar de duurzaamste oplossing van allen: producten van dusdanige kwaliteit zodat ze eindeloos kunnen worden hergebruikt in zijn geheel of in delen. In een circulaire economie wordt de kringloop van materialen en producten gesloten. Er zijn geen nieuwe grondstoffen nodig. Er bestaat geen afval, producten en materialen worden volledig hergebruikt. Ahrend heeft in 2002 de ambitie geformuleerd om in 2020 de kringloop te sluiten en inmiddels liggen we ver voor op schema. Bovenstaand model geeft weer hoe we dat in 6 circulaire stappen doen

Cradle to Cradle

Ahrend is een bedrijf dat de Cradle to Cradle principes toepast op haar producten, processen en materialen. Sinds 2008 zijn wij bezig om onze bedrijfsvoering volledig Cradle to Cradle in te richten en in 2011 zijn wij tot Cradle to Cradle Company benoemd, wereldwijd de enige in onze branche.Dit doen wij omdat wij geloven dat echte duurzame oplossingen Cradle to Cradle gebruiken als een opstap naar echte circulaire oplossingen.

Sociaal ondernemerschap

Onze unieke duurzame samenwerking met Presikhaaf Bedrijven is vanuit de participatiewet tot stand gekomen in 2015. Deze heeft als doelstelling om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Met deze samenwerking worden de krachten voor innovatieve schoolmeubelen gebundeld met een krachtig sociaal beleid en verwelkomen we alle 190 sociaal werknemers van Presikhaaf Schoolmeubelen bij Ahrend.

“Onze circulaire oplossing ‘Ahrend Hergebruik’ wordt toegepast bij de verschillende vestigingen van het flexwerk-concept TRIBES, waarbij gebruik gemaakt wordt van gerevitaliseerde Ahrend producten”. Diana Seijs, Coördinator MVO en duurzaamheid bij Ahrend

Lesmethode jongeren - My Circular Future

Ahrend heeft in samenwerking met Stichting Duurzaam Geleerd (SDG) de circulaire lesmethode ‘My Circular Future’ ontwikkeld. Doel van dit initiatief is jongeren bewust te maken van de noodzaak tot een transitie naar een duurzame samenleving. Dit wordt gerealiseerd door kennis over nieuwbouw en design volgens de circulaire principes te delen met de generatie van de toekomst. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. hoe je dient om te gaan met materialen, water, energie, afval en gebruik. Door de jongere generatie te voorzien van kennis en vaardigheden, maakt Ahrend de cirkel rond.

Meer informatie:

Ahrend is de meest duurzame onderneming in haar sector in Europa en stelt zichzelf ten doel in 2020 de volledige productkringlopen te sluiten en klimaatneutraal te produceren door toepassing van ecodesign en Cradle to Cradle principes. Efficiënt (her-)gebruik van materialen staat hierbij centraal.

Ahrend. A Cradle to Cradle company - www.ahrend.com